Ferieloven

Er du opmærksom på, at ferieloven i Danmark ændrer sig fra 2020 af? Hvis ikke, kan du blive klogere på den nuværende ferielov, og hvordan den kommer til at ændre sig lige her!

Nuværende ferielov (2019)

I Danmark har man mange år kørt med det, der kaldes forskudt ferie. Det vil sige, at lønmodtageren optjener ferie fra d. 1. januar til d. 31. december, men ikke kan afholde ferien i samme periode. I dag kan man nemlig først bruge sin ferie fra d. 1. maj til d. 30. april året efter.

Ovenstående regler betyder, at lønmodtagerne ikke kan holde betalt ferie med det samme, og i nogle tilfælde kan der gå op til 16 måneder, fra at ferien er blevet optjent, til at den kan afholdes.

Der er helt sikkert nogle af dem, som lige er kommet på arbejdsmarkedet, der er trætte af, at de skal vente så længe med at holde betalt ferie. De ændringer der nu kommer i ferieloven, skal derfor sikre, at også nyuddannede og unge kan holde betalt ferie fra start.

Den nye ferielov

Fra 1. september 2020 overgår vi i Danmark til den nye ferielov, hvor der ikke længere vil være tale om forskudt ferie, men derimod samtidighedsferie. Helt konkret vil det sige, at lønmodtageren har muligheden for at afvikle sin ferie på samme tid med, at den bliver optjent.

Medarbejdere optjener 2,08 feriedage pr. måned, og fremadrettet kan denne ferie afholdes allerede måneden efter, fremfor at lønmodtageren skal vente til maj året efter. Eksempelvis kan den ferie der optjenes i august allerede komme til gavn i september samme år, hvor lønmodtageren er berettiget til at holde disse dage fri med betaling.

Dermed ikke sagt at ferien nødvendigvis skal afholdes umiddelbart efter, at den er blevet optjent. Lønmodtageren kan bruge sin optjente ferie i 16 måneder. Denne periode beskrives som ferieafholdelsesperioden.

Der er altså ikke tale om hverken mere eller mindre ferie, men blot en forskel i måden hvorpå ferien kan afholdes, som giver medarbejderne større fleksibilitet.

Hvorfor bliver ferieloven ændret?

De nye regler skal sikre, at nyuddannede også kan få løn under ferie, fra de starter på arbejdsmarkedet. Hertil kommer sig, at udenlandske arbejdere også får samme mulighed, hvis de er ansat i en dansk virksomhed.

Ydermere sker der ændringer i ferieloven for at leve op til EU-reglerne, der dikterer, at alle skal have ret til 4 ugers betalt ferie årligt. Det havde de nye medlemmer på arbejdsmarkedet ikke ifølge den gamle ferielov, fordi de først skulle optjene ferie.

Hvilken overgangsordning er der?

Overgangsordningen trådte allerede i kraft fra d. 1. september 2019 og betyder, at den feriegodtgørelse, der bliver opsparet i perioden herfra til d. 31. august 2020, vil blive hensat i en fond eller opbevaret i virksomheden, som medarbejderen er ansat i.

Pengene får lønmodtageren først at se, når vedkommende kommer i folkepensionsalderen. Hvor end feriegodtgørelsen bliver bevaret, vil den blive forrentet og udbetalt automatisk, når medarbejderen forlader arbejdsmarkedet.

Ordningen her synes måske lidt bagvendt, men den skal sikre det mest smidige overgangsforløb. Hvis ikke man havde ovenstående overgang, ville lønmodtageren, det første år af den nye ferielov, have op til to års betalt ferie. Dette skyldes, at man via den gamle ordning ville have optjent ferie, som endnu ikke ville være afholdt, og at man tilligemed ville optjene mere ferie, der kan afholdes samtidig.

Det lyder måske meget appellerende for lønmodtageren, men hvis samfundet og arbejdsgiverne skulle udbetale op til 10 ugers ferie på et år, ville det have store konsekvenser for økonomien og virksomhedernes likviditet.

Medarbejderne kan stadig holde ferie i 2020

På trods af at feriegodtgørelsen fra 1. september 2019 til 31. august 2020 bliver indfrosset, vil langt de fleste lønmodtagere stadig have mulighed for at holde betalt ferie som vanligt. Da den ferie, som optjenes fra d. 1. januar til d. 31. august 2019, kan afholdes i perioden fra d. 1. maj til d. 31. august 2020. Herefter vil der blive gjort brug af de nye samtidighedsregler.
Det kan være lidt kompliceret at holde overblik over de mange detaljer, men du kan læse mere om emnet på Dansk Industris hjemmeside her.

Fandt du ikke hvad du ledte efter?

Så læs mere herunder, eller kontakt os på tlf. 7060 5091

Kontakt os her!