I tidligere blogindlæg kunne du læse om, at der er mangel på hænder på arbejdsmarkedet. Det betyder, at de ansatte kan kræve mere af deres arbejdsgiver, og at der bliver skruet op for headhuntingen. Få her tips til, hvordan du holder på talenterne i din virksomhed.

Onboarding er et vigtigt første skridt

Hver gang du skal rekruttere, koster det mange ressourcer. Derfor er det absolut det mest optimale, hvis denne post bliver formindsket. Du undgår ekstra rekrutteringer, når din virksomhed bliver gode til at holde på de medarbejdere, der allerede arbejder i firmaet. En gylden metode til netop det er at bruge et onboarding forløb, hver gang en ny ansat kommer til.

Tre korte om onboarding:

  1. Onboarding starter allerede før, medarbejderen har første arbejdsdag. Det kaldes også ‘preboarding’, hvilket er en slags opvarmning til jobbet.
  2. Allerede fra første dag skal medarbejderen tages godt imod ved, at der for eksempel allerede er klargjort praktiske ting som e-mail og skrivebordsplads. Det er vigtigt, at der er sat god tid af, og at personen føler, du har forberedt dig til, at de kommer.
  3. Den nye ansatte skal blandt andet præsenteres for og inddrages i virksomhedskulturen, sociale sammenhænge og føle at vedkommende bidrager positivt til firmaets resultat hurtigt.

Læs mere om, hvordan du laver en god onboarding ved at se eller gense et tidligere blogindlæg fra Cooljobs.

Husk, at du kun har en chance for at lave et godt førstehåndsindtryk.

Dyrk ambitionerne og skab udfordringer

De fleste dygtige medarbejdere er selv bevidste om eget talent og har brug for at blive udfordret for at holde interessen i jobbet. Her er det din opgave som leder at holde dine ansatte ved ilden. Det gør du blandt andet ved at stille opgaver, som personen ikke har løst før, tilbyde mere ansvar og hvis muligt sætte vedkommende på nye projekter. Afhængig af virksomhedens type og kapacitet kan der måske stilles udstationeringer eller ansvar i udlandet i sigte for de medarbejdere, som har internationale interesser.

Hvis du har personer i virksomheden, som er nye i branchen, eller som ønsker ekstra feedback, kan det være en god idé at tilknytte en mentor for at sikre udvikling og motivation. Den øgede opmærksomhed omkring den individuelle medarbejder giver stor værdi hos den enkelte, og det er vigtigt, at medarbejderne kan rykke videre, uden at det afhænger af eksempelvis antal år, de har arbejdet i firmaet. Tricket er at sætte dét fokus uden at forsømme firmaets overordnede behov.

Kompetente ansatte er ofte på udkig efter udviklingsmuligheder, der kan hjælpe dem med at opnå deres karrieremål. Det vil derfor være en fordel at lægge en synlig karrierevej for ambitiøse medarbejdere. På den måde bliver talenterne ikke lige så nemt fristet til at skifte stilling, hvis de føler, at det giver mening at satse på nuværende job. 

En stor del af talenterne forventer at skifte job inden for ét år af følgende årsager…

  • Flere føler, at der ikke er overensstemmelse mellem deres professionelle ambitioner og virksomhedens plan for dem.
  • Mange har en følelse af, at deres talent og indsats ikke bliver værdsat af deres overordnede.

Med bevidsthed om ovenstående tendenser, kan du bedre undgå at falde i samme mønster og aktivt imødekomme talenternes behov.

Fremhæv eventuelt virksomhedens historik med at udvikle medarbejdere for at give opfattelse af, at det i dette firma er muligt at kravle op af karrierestigen. Her er sociale platforme gode til at sprede ordet om nuværende og tidligere ansattes succeshistorier. Husk, at udtalelser fra medarbejdere virker langt mere troværdige end udtalelser fra den øverste chef.

Inddrag dine medarbejdere og skab frihed til at træffe egne valg

Når der skal præsteres over det normale niveau, er der fællestræk for, hvordan arbejdsmiljøet skal være.

Mange talenter responderer positivt på…

  • Kommunikation præget af gensidig respekt mellem medarbejderne og ligeledes mellem ansatte og ledelse.
  • At de adspørges og inddrages i væsentlige beslutninger, der vedrører dem og deres arbejdsområde.
  • Den klassiske frihed under ansvar, der mere konkret betyder, at de har frihed til træffe selvstændige valg. Det styrker både glæden ved arbejdet og præstationer.
  • Tydelige og accepterede retningslinjer vedrørende processer og metoder. Skulle det glippe på et område, handler det ofte om at afsige en dom og arbejde sig hurtigt videre, uden at nogen bliver pinlig berørt.

Spot talenterne hos alle

Når ordet ‘talenter’ bliver brugt i dette blogindlæg, er det vigtigt at understrege, at alle medarbejdere som udgangspunkt har talent. Nogle gange er det mere klart end andre, hvor evnerne ligger, men det er din opgave, at udnytte de kompetencer, som dit team har.

Med dette i mente har den enkelte leder god mulighed for at skræddersy udvikling til individet, så det matcher ambitioner og evner og tilgodeser hver medarbejder, hvor de er.

Det er i denne sammenhæng vigtigt, at du ikke kun har øje for en type af talenter, for det kan medføre, at du taber andre ansatte på gulvet. Udnyt, at du har flere forskellige personlighedstyper og mennesker med forskellige uddannelsesbaggrunde ansat.

I samtale med medarbejderne kan mange selv være med til at pege på deres talenter og de områder, som de ønsker at udvikle. Få for eksempel indsigt over en snak ved kaffemaskinen eller til MUS-samtaler.