For den jobsøgende

Mulighederne som vikar

Vikarjobs

Mulighederne som vikar

Hos os kan du komme ud som vikar i både kortere og længerevarende perioder. Der er mange sammensætninger af vikariater, men vigtigst er, at du bestemmer hvornår og hvor, du har lyst til at arbejde.

Du kan for eksempel blive tilknyttet en eller flere specifikke virksomheder, hvortil du rykker ud, når de har akut behov for din arbejdskraft. Du kan også ønske vikariater inden for et bestemt erhverv og dertil møde op, når kunder inden for disse fag har brug for assistance.

Ved længerevarende vikariater ser man ofte, at der er tale om en Try & Hire-løsning, hvor du efter en prøveperiode på 10 til 12 uger har muligheden for at overgå til firmaet, hvis kemien er god.

I forbindelse med kortere vikariater kan du blive sendt ud til mange forskellige arbejdspladser inden for kort tid. Det kan være, at der er et firma, som har fået en større opgave ind og har brug for ekstra hænder i en kort periode. Her kan du træde til og rykke videre til næste virksomhed, når det ekstra mandskab ikke længere er nødvendigt.

Hvorfor skal du blive vikar for Cooljobs?

Vikarjobs

At arbejde som vikar kan give dig den nødvendige erhvervserfaring for at rykke videre til næste step, hvad end det er i forhold til nyt studie eller ny fast arbejdsplads. Desuden kan du som vikar teste forskellige brancher og stillinger af, hvis du er i tvivl om, hvilken retning du vil gå i.

Der er mange forskellige måder at arbejde som vikar på, hvor nogle tager ekstra arbejde ved siden af deres faste stilling for at få lidt mere overskud i økonomien. En del unge på sabbatår bruger vikariaterne til at spare op til deres nye studiebolig, rejse eller lignende større udgifter.

Hvis du leder efter en fast stilling, kan et vikarjob være vejen frem. Via vores Try & Hire-forløb kan du, som nævnt tidligere, få muligheden for at indgå som fast del af en virksomhed. Efter prøveperioden vurderer du og din potentielle arbejdsgiver, om der er grundlag for et fremtidigt samarbejde.

Uanset dit motiv til at blive vikar gør fleksibiliteten i jobbet det muligt for dig selv at styre din hverdag. Du vælger hvilke områder, du ønsker at arbejde inden for, og du bestemmer hvor mange timer, du vil have.

Det betyder, at du ikke er forpligtet til at arbejde et bestemt antal timer ugentligt og ikke er bundet til at takke ja til opgaver. På den måde kan et vikarjob også være et godt studiejob, da du for eksempel kan tage meget arbejde i sommerferien eller perioder med mindre run på og dertil skrue ned for arbejdstimerne, når du eksempelvis rammer eksamensperioderne.

Sådan får du løn

Vi er meget opmærksomme på, at vores medarbejdere har gode vilkår, og derfor aflønner vi i forhold til gældende overenskomster inden for alle brancher. Cooljobs aflønner hver 14. dag, og lønnen udbetales bagud. Lønnen vil være til disposition senest fredag i ulige uger. 

Ved eventuelt arbejde søndag eller helligdag, modtager du gældende tilskud hertil.

Pension

Såfremt du er berettiget til en arbejdsgiverbetalt pensionsordning indbetaler vi til denne.

Sygdom

Hvis du er syg, skal det hurtigst muligt meldes til Cooljobs og senest 1 time før, du skulle være mødt ved virksomheden. 

Betaling under sygdom varierer alt efter reglerne ved det enkelte vikariat. Rettidig anmeldelse kan være en betingelse for at få udbetalt eventuelle sygedagpenge eller løn under sygdom.

Ferie

Du har ret til ferie med feriegodtgørelse i overensstemmelse med ferieloven. Reglerne vedrørende eventuelle søgnehelligdagsbetaling, feriefridage, overarbejde og særlig opsparing afhænger af det enkelte vikariat.

 

Fastansættelse

Vikarjob

Fuldtid

Deltid

vidste du at der er mange fordele ved at være vikar?

FORDELE SOM VIKAR

Planlæg din egen arbejdsuge

Som vikar har du mulighed for at planlægge din egen arbejdsuge og blot tage de vagter, som passer ind i din hverdag.

Du udvider dit netværk

Som vikar har du, som nævnt, mulighed for at teste forskellige brancher og jobs af, og dermed øge dit eget personlige netværk.

Test forskellige brancher af

Som vikar har du mulighed for at teste forskellige brancher af, hvis du er i tvivl om hvilken retning du skal gå i.

Mulighederne er mange

Som vikar er mulighederne mange – du kan fx. komme i et Try & Hire forløb, så du kan se virksomheden an inden du skriver under på en fastansættelse.

Kontakt os

Værkstedsvej 4, 6000 Kolding
+45 70 60 50 91
kontakt@cooljobs.dk