Brancher

Brancher

Hos Cooljobs Care bestræber vi os på at levere det bedst egnede personale til hele den offentlige sektor. For øjeblikket har vi fokus på medarbejdere til sygehuse, plejehjem, bosteder o.l. 

Derfor er vores database lagret med kvalificerede ansatte med følgende sundhedsfaglige profiler:

 • Social og sundhedshjælpere/sundhedsassistenter 
 • Ledsager/handicapmedhjælpere
 • Psykiatrimedarbejdere
 • Pædagogiskassistenter
 • Socialrådgiver
 • Sygeplejersker
 • Sygehjælpere
 • Pædagoger
 • Mentore
 • Plejere
 • Læger
 • Lærer

Brancherne centrerer sig om borgernes vilkår, og derfor går vi meget op i kvaliteten af vores medarbejdere, der netop sikrer disse forhold. Et engageret vikarteam giver dedikeret patientpleje af bedste evne.

Vi sørger for at sende netop dén vikar, som bedst matcher det kompetencefelt, der kræves, ud til den enkelte opgave. 

En stærk sundhedssektor er kendetegnet ved tillid og respektfulde patientrelationer. Det opnår vi blandt andet ved en åben kommunikation og feedback fra både borgere, pårørende og kolleger.

Leder du efter job i sundhedssektoren?