For den jobsøgende

Mulighederne som vikar

Vikarjobs

Mulighederne som vikar

Hos os kan du komme ud i både kortere- og længerevarende vikariater. Vikariater er ikke ens. De er udformet forskelligt alt afhængig af vikaren og virksomheden. Det vigtigste er dog, at det er dig, der bestemmer, hvor og hvornår du har lyst til at arbejde.

Hos os har du mulighed for at blive tilknyttet specifikke virksomheder, hvor du rykker ud, når de har akut behov for ekstra arbejdskraft. Du kan også ønske vikariater inden for et bestemt erhverv og dertil møde op, når kunder inden for disse fag har brug for assistance.

Ved længerevarende vikariater ser man ofte, at der er tale om en Try & Hire-løsning, hvor du efter en prøveperiode på 10-12 uger har muligheden for at overgå til firmaet, hvis begge parter er enige om at fortsætte samarbejdet.

I forbindelse med kortere vikariater kan du blive sendt ud til flere forskellige arbejdspladser inden for kort tid. Det kan være, at der er et firma, som har fået en større opgave ind og har brug for ekstra hænder i en kort periode. Her kan du træde til og rykke videre til næste virksomhed, når det ekstra mandskab ikke længere er nødvendigt.

Hvorfor skal du blive vikar for Cooljobs?

Vikarjobs

At arbejde som vikar kan give dig den nødvendige erhvervserfaring for at rykke videre til næste step, uanset om det er i forhold til nyt studie eller ny fast arbejdsplads. Desuden kan du som vikar teste forskellige brancher og stillinger af, hvis du er i tvivl om, hvilken retning du vil gå i.

Der er mange forskellige måder at arbejde som vikar på, hvor nogle tager ekstra arbejde ved siden af deres faste stilling for at få lidt mere luft i økonomien. Andre tager vagter så de har, hvad der svarer til et fuldtidsjob. En del unge på sabbatår bruger vikariaterne til at spare op til studiebolig, rejse eller lignende større udgifter.

Hvis du leder efter en fast stilling, kan et vikarjob være vejen frem. Via vores Try & Hire-forløb har du muligheden for at indgå som en fast del af en virksomhed. Efter en prøveperiode vurderer du og din potentielle arbejdsgiver, om der er grundlag for et fremtidigt samarbejde.

Uanset dit motiv til at blive vikar gør fleksibiliteten i jobbet det muligt for dig selv at styre din hverdag. Du vælger hvilke områder, du ønsker at arbejde inden for, og du bestemmer, hvor mange timer du vil arbejde.

Det betyder, at du ikke er forpligtet til at arbejde et bestemt antal timer ugentligt og ikke er bundet til at takke ja til opgaver. På den måde kan et vikarjob også være et godt studiejob, da du for eksempel kan tage meget arbejde i sommerferien eller i perioder med mindre tryk på og dertil skrue ned for arbejdstimerne, når du eksempelvis rammer eksamensperioderne.

Sådan får du løn

Vi er meget opmærksomme på, at vores medarbejdere har gode vilkår, og derfor aflønner vi i forhold til gældende overenskomster inden for alle brancher. Cooljobs aflønner hver 14. dag, og lønnen udbetales bagud. Lønnen vil være til disposition senest fredag i ulige uger.

Ved eventuelt arbejde søndag eller helligdag, modtager du gældende tilskud hertil.

Pension

Såfremt du er berettiget til en arbejdsgiverbetalt pensionsordning indbetaler vi til denne.

Sygdom

Hvis du er syg, skal det hurtigst muligt meldes til Cooljobs og senest 1 time før, du skulle være mødt ved virksomheden.

Betaling under sygdom varierer alt efter reglerne ved det enkelte vikariat. Rettidig anmeldelse kan være en betingelse for at få udbetalt eventuelle sygedagpenge eller løn under sygdom.

Ferie

Du har ret til ferie med feriegodtgørelse i overensstemmelse med ferieloven. Reglerne vedrørende eventuelle søgnehelligdagsbetaling, feriefridage, overarbejde og særlig opsparing afhænger af det enkelte vikariat.

 

Fastansættelse

Vikariat

Fuldtid

Deltid

vidste du, at der er mange fordele ved at være vikar?

FORDELE SOM VIKAR

Planlæg din egen arbejdsuge

Som vikar har du mulighed for at tilrettelægge din egen arbejdsuge. Det betyder at du blot tager de vagter, som passer ind i din hverdag.

Du udvider dit netværk

Som vikar får du indblik i forskellige brancher og udvider  dit personlige netværk. Et udvidet netværk er en god forudsætning i din videre karriere.

Test forskellige brancher af

Som vikar har du mulighed for at teste forskellige brancher af. Det kan være en hjælp ift. at afklare hvilken retning du skal tage i fremtiden.

Mulighederne er mange

Som vikar er mulighederne mange – du kan f.eks. komme i et Try & Hire forløb, så du kan se virksomheden an, inden du skriver under på en fastansættelse.

Kontakt os

AKSELTORV 6B, 3. SAL 
6000 Kolding
+45 70 60 50 91
kontakt@cooljobs.dk