Spørgsmålet om lønniveau til dine ansatte kan være en svær størrelse

Løn til dine medarbejdere

Hvordan fastsætter du lønniveauet?

Det står klart for de fleste, at ingen medarbejdere vil arbejde uden at få løn for deres indsats. Men når spørgsmålet kommer til, hvad lønniveauet præcis skal være, kan der være mange forskellige svar.

Lønnen til din medarbejder kan afspejle…
– Erfaring på arbejdsmarkedet og fra branchen
– Det generelle lønniveau inden for faget
– Den ansattes uddannelsesniveau
– Stillingens art og byrden fra eventuelle ansvarsområder

Alle medarbejdere behøver langt fra at få det samme på lønsedlen, da der er stor forskel på kvalifikationer de forskellige personer imellem.

Man vil typisk arbejde ud fra en grundløn, som så kan stå til forhandling. Lønnen er ikke noget, du som arbejdsgiver direkte kan diktere, men derimod noget som du og den individuelle medarbejder skal blive enige om.

Det er meget alment at større ansvar bliver belønnet med højere løn. Jo større engagement, og jo mere tid der kræves af en ansat, jo højere løn vil der sandsynligvis også følge med.

Efterlad rum til lønforhøjelse
Er der tale om lønnen til en ny ansat, er det vigtigt, at startlønnen rummer plads til lønforhøjelse senere hen. Der skal være en gulerod og noget at kæmpe for.

Man ser typisk lønforhandlinger hvert eller hvert andet år, og her ønsker de fleste at komme ud med en højere løn end foregående år. Derfor er det kompliceret, hvis du til start er gået med til at betale virksomhedens maksimalbeløb. På den måde vil der ikke være lige så meget at stræbe efter personligt, og du kan måske opleve en mindre effektiv og dedikeret ansat heraf.

Det er helt fair at tilbyde en startløn, hvor gældende medarbejder skal bevise sit værd for at stige i løn. Naturligt nok får den nye mand i firmaet ikke samme løn, som en ansat der har været ansat i en årrække forinden.

Hvorfor give dine ansatte mere end minimum?

Selvom det umiddelbart kan virke som den bedste handel, hvis du kan overtale dine medarbejdere til at arbejde for lavest mulig løn, kan det have negative effekter med sig.

Tilbyder du altid kun minimumsløn risikerer du at…
– Dine medarbejdere får bedre tilbud fra dine konkurrenter og forlader virksomheden
– De ansatte føler sig nødsaget til at søge andet arbejde for at tjene mere
– Medarbejderne føler ikke at deres arbejde bliver værdsat, og derved yder de en mindre god indsats

På det danske arbejdsmarked har vi for øjeblikket meget lav ledighed, hvilket vil sige, at der er kamp om arbejdskraften. Det er ikke nødvendigt at sætte lønniveauet urimelig højt for at holde på dine medarbejdere, men dine ansatte bør tjene et beløb, som de er tilfredse med.

Det betyder ikke, at lønsedler er det eneste, som skal holde dine ansatte i firmaet, men det er en væsentlig faktor, der selvsagt har nogen indflydelse.

Ofte følges pris og kvalitet ad, og de dygtigste i branchen ved som regel godt, hvad de er værd. Du kan altså ikke forvente at fange de personer, der kan løfte din virksomhed, hvis ikke du er forberedt på at give en løn, som matcher deres kvalifikationer.

Alternativer til højere løn
Naturligt vil dine medarbejdere minimum kræve en lønstigning, der følger inflationen og måske noget til. Hvis en medarbejder kræver et forøget lønniveau, men du ikke kan tilbyde denne stigning, selvom du gerne vil beholde den ansatte i firmaet, kan du tilbyde alternativer.

I stedet for direkte at give mere i pengepungen, kan du tilbyde dine ansatte en uges ekstra ferie, fleksible arbejdstider eller andre lukrative personalegoder. For at bakke din velvilje for medarbejderen op kan du forsikre om en lønstigning, når virksomhedens økonomi bliver forbedret.

Opsæt eventuelt nogle mål, som den ansatte skal nå, og hvis vedkommende skaber de ønskede resultater, kan der være tale om lønstigning eller eventuelt provision. Det skaber en forvisning om, at muligheden ikke er lukket, og at du ville give dem mere i løn, hvis du kunne.

Du er nu klar til at forhandle løn med dine medarbejdere.