Sygdom, ferie eller lignende

Manglende arbedjskraft

Vær klar til håndtere fravær af medarbejdere

Som erhvervsdrivende har du helt sikkert været ude for at mangle en eller flere af dine medarbejdere. Årsagerne kan være sygdom, ferie, barsel eller lignende, og uanset grunden hertil kan det være skyld i, at driften i virksomheden ikke kører på sit højeste.

Det er langt fra første gang, du kommer til at opleve fraværende medarbejdere, men hvad gør du for bedst muligt at imødekomme situationen? Læs mere om emnet her.

Hvad betyder fraværet for dit firma?

Hvis en af dine ansatte ikke kommer på arbejde, vil vedkommendes opgaver og ansvarsområder typisk blive forsømt. Sådanne situationer har det oftest med at sprede sig som ringe i vandet, hvor andre medarbejdere kan risikere at sidde fast med deres arbejdsopgaver, fordi de ansatte og virksomheden afhænger af hinandens indsats.

Man kan måske klare sig uden pågældende medarbejder i en kortere periode, men allerede på førstedagen vil man se effekterne af fraværet. Situationen kan skabe et ustabilt arbejdsmiljø, hvor de resterende ansatte måske føler sig pressede, fordi der for eksempel er opgaver, der ligger og venter.

Pålægger man en anden medarbejder at varetage den fraværende ansattes arbejdsområde, kan der være uhensigtsmæssige følger heraf.

Konsekvenserne kan være…
– Øget arbejdsbyrde for de resterende ansatte og heraf højere stressfaktor
– Forsinkede deadlines, som et resultat af manglende tid
– Dårligere resultater på grund af ufuldstændige løsninger og pressede medarbejdere

Hvorfor skal du hyre en vikar?

Ovenstående scenarie er langt fra det, der skaber de bedste resultater eller de gladeste medarbejdere. Du kan heldigvis undgå, at en fraværende ansat sætter driften på spil ved at hyre en vikar til at dække ind, imens din faste medarbejder mangler.

Vikarløsninger findes i mange udformninger inden for alle brancher, og kan tilpasses den konkrete situation i din organisation. Det vil sige, at du kan tilkalde en vikar for blot en dags arbejde, en uge eller en meget længere periode, og nemt afskedige hjælpen igen når din fastansatte er tilbage på pinden.

Vikarer findes inden for alle fag og stillingsbetegnelser, og selvom du måske har brug for en til at varetage specialistarbejde, kan dette også klares.

En af de mange fordele ved at få en suppleant ind i firmaet er, at du ikke er bundet til vedkommende på længere sigt. Desuden betaler du ikke feriepenge, pension og sygepenge til vikaren, da vikarbureauet står for denne del af lønnen, og på den måde kommer du altså udenom unødige lønomkostninger.

Brugen af vikar opretholder trivslen på arbejdspladsen samtidig med, at virksomheden ikke kommer bagud med ordrer, opgaver eller lignende. Det er altså en forholdsvis billig investering, som du kan vinde meget på.

Hvordan finder du en vikar?

Hvis du står med behovet for midlertidig arbejdskraft til dit firma, kan du med fordel kontakte Cooljobs’ vikar- og rekrutteringsbureau.

Som professionelt bureau har vi i forvejen mange kompetente vikarer i vores system, der er klar til at rykke ud hos dig med kort varsel. Har du brug for et længerevarende vikariat, kan vi søge specifikt efter en person med krævende kompetencer, såfremt vi ikke allerede har en kvalificeret kandidat på lager.