Tips og tricks til lønforhandling

Styr på lønforhandling

Få det rigtige i løn

Fedt! Du er den bedste kandidat til jobbet, og du har en god kemi med arbejdsgiveren, en god fornemmelse i maven og glæder dig til at komme i gang med dine arbejdsopgaver. Men inden du starter, er der lige en væsentlig ting, som skal være på plads; nemlig din løn. Så hvordan sikrer du dig, at du får den løn, som du skal have?

Lønforhandling - hvornår?

Forhandlingen om din løn bør være noget af det sidste, du tager fat på under et rekrutteringsforløb. Hvis du introducerer emnet for tidligt, kan det give arbejdsgiveren indtrykket af, at du udelukkende er interesseret i stillingen for at få penge ind på kontoen, og det er ikke den motivationsfaktor, som virksomheder anerkender mest.

Du bør derfor vente, til emnet naturligt kommer på banen eller til slut ved den sidste samtale. Som regel vil din kommende arbejdsgiver selv bringe lønnen på banen og sker dette tidligt i forløbet, er det en god idé at undgå specifikke svar. Det er en fordel at efterlade lidt rum til forhandling.

Kommer løn-snakken ikke på bordet, bør du selv tage initiativ, før det kommer til at underskrive en kontrakt. Ellers kan du være ude for, at du får tildelt et månedligt beløb uden en egentlig aftale herom.

Bestem dit lønniveau

I nogle tilfælde vil lønniveauet stå angivet i jobopslaget, men dette behøver ikke altid at være fastlagt. Specielt inden for nogle professioner er det mere rum til at forhandle om lønnen ud fra egne kvalifikationer.

Før du tager snakken, skal du beslutte dig for, hvad du mener, din løn bør være. Det er normalt, at man som minimum forlanger, det der er tilsvarende din nuværende indkomst, men hvis du er usikker på, hvad dit lønniveau bør være, kan du med fordel undersøge, hvad niveauet generelt er inden for din branche.

Det er aldrig en god idé, at lyve om hvad du får i løn nu, selvom det kan være fristende, men det er for nemt at tage dig i løgnen. Argumentér hellere for, hvorfor du bør få en lønstigning eller aftal endnu en lønforhandling med forsikring om en vis stigning efter en rum tid hos virksomheden.

Under lønforhandlingen er det en god idé at have gode argumenter klar, til hvorfor du skal have det beløb, du ønsker. Her skal du tage fat i, hvad du kan gøre for virksomheden, dine kvalifikationer, og så kan du desuden henvise til lønstatistikken fra dit erhverv.

Det er okay at stille krav til din løn, så længe kravet er fair. Forventes det eksempelvis, at du påtager dig meget ansvar i stillingen, bør din løn matche denne forventning. Hvis ikke virksomhedens tilbud er tilsvarende dine ønsker, bør du ikke acceptere jobbet. Tag dig i stedet et par dages betænkningstid og vend eventuelt tilbage med et andet bud.

I nogle situationer vil organisationen ikke være i stand til at matche dit lønkrav. Ønsker du alligevel jobbet, kan du søge kompensation på anden vis. Dette kan for eksempel være i forbindelse med ekstra ferie, en favorabel pensionsordning, støtte til uddannelser og kurser eller lignende fordele på arbejdspladsen.

Hvordan genforhandler du din løn?

De fleste virksomheder har lønforhandlinger for deres fastansatte hvert eller hvert andet år, hvor du har muligheden for at forhandle dig frem til en højere løn. Men hvordan kommer du ud fra samtalen velvidende, at der venter sig et større beløb på lønsedlen fremover?

Det måske vigtigste du kan gøre er selvfølgelig at yde en god indsats året igennem, og sørge for at din chef bemærker dit hårde arbejde samt gode resultater. Har du gjort dit arbejde ordentligt og givet dig lidt ekstra, er det svært for din arbejdsgiver at argumentere for, at dette ikke skal belønnes.

Dertil kommer sig den egentlig forhandling, som måske er lidt sværere at greje. Nogle vil måske have svært ved at lægge deres blufærdighed på hylden, for at tale sig selv op, men dette er en situation, hvor du roligt kan ignorere janteloven og kræve den betaling, dit arbejde er værd.

For at opnå gode resultater til din lønforhandling bør du…
– Være velforberedt og have gjort dig overvejelser om, hvilket resultat du ønsker at komme ud med
– Undersøge dine alternativer til en lønstigning – der kan være andre gulerødder end decideret lønstigning at hente
– Ikke lade dig kue af din arbejdsgivers argumenter, men holde fast i at du er mere værd
– Altid afslutte lønforhandlingen i en god tone – også selvom du måske ikke opnåede det ønskede resultat

Inden du går ind til samtalen skal du have en klar idé om, hvad du ønsker at komme ud med. Se på om din tidligere lønstigning har fulgt din personlige og faglige udvikling og sammenligning gerne med inflationen, da din løn i princippet er blevet mindre værd i takt med prisstigningerne.

Når du forbereder dig, kan det være en fordel at komme med tre konkrete argumenter for, hvorfor du fortjener mere i løn. Det er altid godt at hive fat i konkrete statistikker, så hvis du har nogle resultater, som du kan hive frem, bør du tage dem med.

Kig desuden på om du har fået mere ansvar siden sidste samtale, for med øget ansvar bør følge en tilsvarende lønstigning. Har du måske stået i front for nye projekter eller tiltag, skal lønnen ligeledes matche dette engagement.

Efter du er kommet frem til dine argumenter for en lønstigning, kan du med fordel øve dig på at præsentere disse. Dette kan hjælpe dig til at virke selvsikker og overbevisende i din argumentation, hvilket er vigtigt under en lønforhandling.

Det gør i øvrigt ikke noget, hvis du sætter barren lidt højt. På den måde er der lidt at give af, når chefen argumenterer i den anden retning. Du skal dog ikke slække for meget på dine krav. Stå fast og vær vidende om, at når chefen siger nej første gang, er det i virkeligheden et måske, som udfordrer dig.

Hvis du ikke får den lønstigning, som du har stilet efter, kan det være en god idé at have nogle alternativer klar. Du kan for eksempel aftale en dato for en ny lønforhandling, hvor virksomhedens økonomi forhåbentligt ser bedre ud til den tid eller aftale lønstigning i forhold til konkrete mål, som du skal opnå.

Som tidligere nævnt er der også muligheden for lønkompensation ved alternativer i form af personalegoder. Vær kreativ og kom med forslag som du ville have glæde af.

Når lønforhandlingen er ved vejs ende, skal samtalen afsluttes med en god tone uanset resultatet. Husk på at i fortsat skal arbejde sammen efterfølgende. Hvis forhandlingen gik som ønsket, kan du med fordel vise din taknemmelighed overfor din overordnede og hvis ikke, kan du spørge om, hvad der skal til for, at du opnår dit mål ved næste samtale.

Nu er du klar til at forhandle løn