Tips og tricks til dit CV

Skriv vinder CV’et

Vinder CV'et

Dit CV har afgørende betydning for, hvorvidt du kommer videre i rekrutteringsprocessen og bliver kaldt til samtale for en stilling, du har søgt. Derfor er det vigtigt, at du afleverer et CV, der er udformet korrekt, og som indeholder alle relevante oplysninger.

CV’et har til formål hurtigt at give læseren et billede af, at du har de rette evner og værdier til at varetage stillingen samt kan indgå som en uundværlig del af virksomheden, og deraf give vedkommende interesse i at læse din ansøgning. Som hovedregel siger man, at et CV skal kunne læses på 30 sekunder.

De vigtigste faktorer ved dit CV er:
– Det er overskueligt og læsevenligt
– Det indeholder relevant information om erhvervserfaring, uddannelse samt personlige og faglige kvalifikationer
– Det er målrettet den konkrete stilling, som du søger

Når du skriver CV’et, er det i øvrigt en god idé at undgå huller, hvor du undlader informationer om, hvad du lavede i en given periode. Det skinner igennem, og der bliver højst sandsynligt spurgt ind til det ved en eventuel samtale alligevel.

Derudover kan du ligeså godt droppe de udtrådte klichéer, som at du er en god teamplayer, kan jonglere med mange bolde i luften, og hvad har vi ellers. Det siger ikke noget konkret om dig som person eller medarbejder, og alle skriver det. Du bruger altså værdifuld plads på at sige ingenting.

Tag i stedet fat i konkrete eksempler som gør dig til en værdifuld ansat. Hiv gerne fat i resultater, som du er stolt af at have opnået på tidligere arbejdspladser. Det kan være et projekt, som du havde afgørende indflydelse på, en stor kunde der blev hevet i land eller lignende sejrsmomenter.

Overskueligt og læsevenligt CV

Søger virksomheder en ekstra medarbejder, er der som regel mange CV’er, som skal screenes. I denne sammenhæng er det altså vigtigt, at dit CV er overskueligt, så vedkommende ikke skal lede efter informationerne.

Du skal derfor sørge for, at dit CV ikke er fyldt med tekst, men derimod opstillet i underoverskrifter og i punktform så det er nemt at se dine erfaringer samt kompetencer.

For at gøre det hele mere læsevenligt er det en fordel at benytte en almen skrifttype. Det giver bedre ro til øjnene. Hvis du eksperimenter med alternative layouts for at skille dig ud, skal du sørge for at oplysningerne stadig fremgår tydeligt. Hvis ikke du søger et job til en kreativ stilling som eksempelvis illustrator, webdesigner eller lignende, bør du undgå illustrationer og tegninger i dit CV.

Desuden er det altid at en god idé at tjekke dit CV igennem for stave- og tastefejl samt komma. Det virker måske ubetydeligt, men det forstyrrer øjet hvis CV’et er spækket med grammatiske fejl. Der kan selvfølgelig være forskel på, hvor stor en indvirkning det har i forhold til, hvilken stilling der bliver søgt til og inden for hvilket erhverv.

Hvilke informationer skal med i CV’et?

Nogle af de vigtigste informationer der skal fremgå af CV’et er dine kontaktoplysninger, så virksomheden nemt kan komme i kontakt med dig, hvis de ønsker at indkalde dig til et personligt interview.

Hav derfor altid navn, adresse, telefonnummer og mail stående. Du kan eventuelt tilføje dine LinkedIn oplysninger, da det bliver mere og mere udbredt, at arbejdsgivere bruger denne portal til at screene deres potentielle medarbejdere.

Dit CV kan indeholde detaljer om:
– Erhvervserfaring
– Uddannelse
– Kurser
– Sprogkundskaber
– Frivilligt arbejde
– Udlandsophold
– Personlige og faglige kompetencer

Du vælger indholdet af dit CV, men som regel medtager man som minimum tidligere stillinger, samt hvis man har taget en uddannelse. Her er det en fordel at opbygge dit CV som en slags tidslinje, hvor læseren ser den seneste erfaring først, da denne oftest er mere relevant.

I dag går mange arbejdsgivere op i at ansætte ‘hele mennesker’. Det vil sige, at de interesserer sig for mere end bare konkret faglig erfaring, men ser også på hvem du er som person. Her kommer det frivillige arbejde og eventuelle udlandsophold ind over, da disse tit kan fortælle noget om din karakter.

Korriger dit CV så det er målrettet stillingen

Som oftest giver det god mening at arbejde ud fra en standard udgave af dit CV, og derfra tilpasse det til den enkelte stilling, som du søger. Det duer ikke, at de kvalifikationer, der gør dig perfekt til stillingen, først står på side 4. Du bliver nødt til at positionere dig selv som en stærk kandidat allerede fra første side.

Det giver typisk god mening at arbejde ud fra en kronologisk rækkefølge med start fra dine seneste erfaringer. Dette kan dog afvige, hvis du eksempelvis er midt i et karriereskift. I et lignende tilfælde kan du sagtens tillade dig at nævne de mest relevante informationer først, selvom det ikke er de nyeste.

Det vil sige, at du for eksempel hiver dit kursus i project management op over andre informationer, hvis det har stor relevans for jobbet. Herefter kan du eventuelt udforme en slags tidslinje, som eksempelvis samler din erhvervserfaring eller uddannelsesforløb med start fra din nuværende- eller seneste stilling.

Yderligere kan det være en fordel at benytte fagtermer og talemåder, der er almene inden for den profession, som du søger til. Det viser, at du har forståelse for faget.

Skriv dit CV i dag!

Med disse ovenstående punkter i mente, er du nu klar til at wow’e din kommende arbejdsgiver!