Guide: Din løn

Sådan modtager du din løn

Lønudbetaling
Hos Cooljobs udbetales lønnen bagud og hver 14 dags, lønnen vil være til disposition senest fredag i ulige uger. Hvis virksomheden ikke køre med stempel ur, skal man udfylde en timeseddel og på baggrund af korrekt udfyldt timesedler, der er godkendt af virksomheden hvor arbejdet er udført skal timesedlerne fra ugens arbejde senest være sendt til Cooljobs mail: timesedler@cooljobs.dk den efterfølgende mandag morgen kl. 08:00, med mindre andet er aftalt ude på virksomheden.
Såfremt du er berettiget til en arbejdsgiverbetalt pensionsordning, udbetaler Cooljobs det arbejdsgiverbetalte bidrag som et løntillæg. Det er herefter dit eget ansvar, at indbetale beløbet til en pensionsordning.

Skattekort
Hvis du ikke har været ude at arbejde i år eller en længere periode, så er det en god ide lige at kontakte SKAT og få dem til at aktivere dit skattekort igen, så kan vi nemlig hente dit skattekort fra SKAT. Hvis du ønsker at vi skal bruge dit bikort eller andet så bedes du sende en mail til bogholderi@cooljobs.dk og skrive at du ønske at benytte bikort – husk at skrive dit navn og fødselsdag

Ferie
Du har ret til ferie med feriegodtgørelse i overensstemmelse med ferieloven. Søgnehelligdagsbetaling, feriefridage, overarbejde mv.
Reglerne om eventuel(le) søgnehelligdagsbetaling, feriefridage, overarbejde og særlig opsparing afhænger af det enkelte vikariat.

Fandt du ikke hvad du ledte efter?

Så læs mere herunder, eller kontakt os på tlf. 7060 5091

Kontakt os her!