I dette blogindlæg dykker vi ned i, hvad den verdensomspændende COVID-19 pandemi har betydet for det danske arbejdsmarked. 

Virksomheder i mangel på arbejdskraft

Da landet i foråret 2020 blev ramt af nedlukninger som resultat af corona pandemien, oplevede mange virksomheder økonomiske vanskeligheder. Derfor måtte de afskedige medarbejdere. En af de ting som stod øverst på statens dagsorden var derimod at sikre, at erhvervslivet skulle overleve krisen, og det lader til at initiativerne har virket.

Tal fra Dansk Industri viser at ni ud af ti virksomheder oplever, at det enten er sværere at rekruttere eller på niveau med situationen inden COVID-19’s udbrud. Vi ser en rekordhøj beskæftigelse og deraf lav ledighed samt stor efterspørgsel, hvor det er svært at få fat i kvalificeret arbejdskraft. På den måde har arbejdsmarkedet altså manøvreret sig tilbage til en tilstand, vi også så før pandemien.

Tre fakta om rekrutteringssituationen nu:

  1. En ud af tre virksomheder oplever, at det er blevet sværere at rekruttere efter krisen. 55% mener, at der ikke er nogen forskel, og kun 3% synes det er blevet nemmere.
  2. Der er ensartet rekrutteringssituation på tværs af brancher, dog oplever 52% af virksomheder inden for rengøring og vikarbureauer, at de har det sværere end inden coronakrisen. 40% af firmaer indenfor bygge og anlæg svarer også, at de har sværere ved at finde folk efter krisen.
  3. Geografisk ser vi, at virksomheder vest for Storebælt i højere grad finder det svært at rekruttere. Specielt Region Syddanmark er hårdt ramt, hvor 41% af virksomhederne oplever problemer med rekruttering. 

*Statistik ud fra 520 adspurgte, Dansk Industri.

Testcentre overbyder det resterende erhvervsliv

Den helt store joker i det her regnskab er testcentrene, som skød op og på rekordtid ansatte mange mennesker. Vi ved endnu ikke, om der er tale om midlertidige arbejdspladser, eller om de ansatte her pludselige vender tilbage til det resterende arbejdsmarked igen.

Testcentrene tilbyder en fordelagtig løn til deres ansatte, og derfor har mange unge og ufaglærte på udkig efter eksempelvis sommerjobs fået arbejde et sådan sted. Det har specielt ramt restauranter og servicevirksomheder, der har haft svært ved at tiltrække arbejdskraft. Og det er hårdt, når mange af de selvsamme virksomheder har været tvunget til at lukke ned i længere perioder, og derfor ikke har ansatte ved hånden.

Mangler du også arbejdskraft? Så kontakt Cooljobs og få professionel vejledning og hjælp til dit rekrutteringsproblem.

Et digitalt arbejdsmarked

Corona-nedlukninger har også betydet, at virksomheder er kommet frem til mange alternativer løsninger, der blandt andet har åbnet for mere hjemmearbejde og videomøder. 

Den digitale verden er i endnu højere grad blevet et stærkt hjælpemiddel til dagligdagen på en arbejdsplads, og selvom langt de fleste restriktioner i øjeblikket er hævet, benytter mange sig stadig af muligheden for at arbejde hjemme og holde møder online.

Det er stor fordel, at du kan spare tid og penge ved at bruge en platform som Zoom eller Teams til at holde møde på frem for at skulle køre til en anden landsdel eller stige på et fly. 

Den mobile virkelighed som digitaliseringen tager med sig, betyder også en stigende tendens til jobs, der udelukkende foregår digitalt. Her udnytter for eksempel SoMe medarbejdere og bloggere udviklingen til at føre en livsstil som digitale nomader.