Efter en gennemgående rekrutteringsproces har du nu fundet den medarbejder, som forventes at være den rigtige til jeres ledige stilling, men hvad så nu? Hvordan sikrer du at integrere medarbejderen bedst muligt i virksomheden, så de både skaber værdi og er veltilpas på deres nye arbejdsplads? Læs mere om succesfuld onboarding her.

Hvad er onboarding?

Den konkrete betegnelse for onboarding er organisatorisk socialisering, hvilket også henviser til den proces, hvorved nye ansatte i virksomheden får den essentielle viden og færdigheder, samt lærer om den korrekte adfærd i firmaet for at blive en aktiv og succesfuld del af organisationen.

Man bruger onboarding for at få en medarbejder, der skaber de bedst mulige resultater, fordi vedkommende har fået de bedste forudsætninger for at udføre et godt stykke arbejde. Desuden er onboarding et vigtigt led i at gøre den nye ansatte glad for arbejdspladsen, og sikre at vedkommende ikke søger væk igen grundet dårlig start eller en utilpashed på job. 

Der er altså tale om de handlinger, som sker i opstarten af en ny medarbejders første tid i virksomheden, der skal give medarbejderen de nødvendige redskaber, indblik og kendskab, vedkommende behøver for at varetage sin nyerhvervede stilling bedst muligt.

Hvorfor skal du gå op i at få nye ansatte godt ombord?

Fejlansættelser dræner firmaets økonomi, og du står uden den hjælp, du behøver. Derfor er det idéelle selvfølgelig at finde den rette medarbejder til jobbet, som bliver i stillingen så længe så muligt. Men det er desværre ikke virkeligheden for en stor del af de europæiske virksomheder. 

En undersøgelse lavet i Europa viser, at 25% af alle nyansatte ophører deres nye ansættelse inden for et år. Yderligere er der 22%, som allerede stopper inden for knap 2 måneder, og hertil kommer sig 4%, som aldrig møder op efter den første dag. Det er ikke blot en deprimerende statistik, men også en dyr affære for de organisationer, som bliver påvirket.

Det koster rundt regnet et firma, det der svarer til 18 måneder af den pågældende medarbejders løn, hvis vedkommende stopper inden for det første år af ansættelsen. De fleste erhvervsdrivende kan godt se de forretningsmæssige fordele i at investere tid og ressourcer på et godt onboarding forløb, så ens nyansatte ikke bliver del af ovenstående data.

Desuden er onboarding et godt værktøj til at fremme produktiviteten hos virksomheden ved at rette fokus mod nyere ansattes psykologiske behov på en arbejdsplads. Øget produktivitet kommer som regel fra glade medarbejdere, og dette ses oftest direkte på bundlinjen. I sidste ende er det bedste, du kan gøre for din organisation nemlig, at have ansatte som er glade for deres arbejde og derfor yder en ekstra indsats.

Lige så sikkert som en succesfuld og velfungerende onboarding-proces viser sig på organisationens bundlinje, lige så sikkert kan en mislykket proces give et negativt udfald. Når virksomheder ikke prioritere at få en ny medarbejder hurtigt integreret internt, går der længere tid, før vedkommende kan blive en produktiv del af firmaet, og det kan tilligemed skade ens brand.

 

Hvordan hjælper onboarding til at sikre medarbejderen en god start?

Onboarding kan være med til at sikre, at dine medarbejdere får følelsen af at deres arbejde er meningsfuldt og ansvarsfuldt samt har viden om, hvorvidt deres opgaver bliver løst tilfredsstillende. Disse elementer er nogle af nøglestenene til at give dine medarbejdere værdi i deres stilling. 

 At skifte arbejdsplads er en stor forandring, og deraf har denne ændring i vores tilværelse en større indvirkning på vores velbefindende. Skiftet udfordrer vores tryghedsfornemmelse og kan give stresslignende symptomer, hvor man begynder at tvivle på sig selv. Onboarding går ind og støtter op om den nyansat, og besvare typiske spørgsmål, der ikke bliver stillet, som; ‘hvad forventes der af mig?’, ‘bliver jeg en succes?’, ‘kan de andre lide mig?’. 

Hvis du ansætter en medarbejder, som ikke følte sig tilpas i tidligere job og heller ikke føler, at de hører til hos dig, kan det bevirke til at vedkommende får stress. Den nye medarbejder begynder ofte at være usikker omkring sin beslutning og sit værd, hvilket får engagementet og motivationen til at falde. Her kan organisatorisk socialisering modvirke denne her følelse af, at man ikke hører til nogle steder. 

Kort sagt er onboarding et værktøj for arbejdsgiveren, som har til formål at lade den nye ansatte beholde de gode følelser af forventning og spænding, man har i kroppen, i det man indgår en aftale om ansættelse.

 

Hvordan laver man succesfuld organisatorisk socialisering?

For at lave en effektiv og velfungerende onboarding-proces er der nogle grundlæggende fokuspunkter, som du bør gøre til førsteprioritet i specielt de første 3 måneder af den nye medarbejders ansættelse.

Du bør lægge vægt på, at medarbejderen får forståelse for virksomhedskulturen og lærer om firmaets historie. Derudover skal vedkommende have forklaret de regler, som gør sig gældende i organisationen – officielle såvel som uofficielle – og forstå meningen bag.

Sørg for at den nyansatte bliver inddraget i sociale sammenhænge, så vedkommende føler sig velkommen, skaber et netværk på arbejdspladsen og starter et tilhørsforhold. Inkluder medarbejderen i det eksisterende team og sørg for, at der opstår godt samarbejde med kollegerne. 

Det er vigtigt, at den nye medarbejder har følelsen af, at de bidrager positivt til virksomhedens resultater i løbet af den første måned.

 

Og hvordan gør man så lige det bedst? Herunder er 6 tips til konkrete tiltag, du som arbejdsgiver eller leder kan tage med i din onboarding-proces.

  1. Hold kontakten før opstart (pre-boarding): Efter ansættelseskontrakten er på plads og underskrevet, går der som regel en rum tid, før den nye medarbejder starter. I denne periode er det vigtigt at opretholde kontakten, så der ikke opstår plads til tvivl og usikkerhed. Det kan du blandt andet gøre ved at sende informationer vedrørende et eventuelt introforløb eller velkomst-emails.
  2. Vær på pletten fra første dag: Når den nye ansatte starter, er det vigtigt, at du har forberedt dig til dagen og ikke giver indtrykket af ‘nå, var det i dag du skulle starte?’. Det gør du eksempelvis ved at have klargjort en arbejdsstation, oprettet en firmamail, skaffet en arbejdstelefon, ordnet et nøglekort eller lignende.
  3. Send relationsopbygningen godt fra start: Introducer medarbejderen for resten af teamet eller andre nære interessenter. Det kan enten gøres i forbindelse med en rundvisning eller måske til en hurtig morgenmad. Overvej at tilkoble en buddy, som kan tage den nye medarbejder lidt i hånden og vise faglige samt sociale miljøer. Buddyen bør være en kollega, der er på lige fod med vedkommende, og som har forståelse for, hvordan det er at være ny på arbejdspladsen.  
  4. Vær nærværende og forventningsafstem: Et vigtigt led i en effektiv onboarding er, at den nærmeste leder er til stede i hverdagen og giver klar information om, hvordan de første par dage kommer til at forløbe. Hvis der er et introforløb, bør vedkommende sættes personligt ind i det, frem for bare at læse det i en leflet. Fortæl åbent om hvilke forventninger der er til den nyansatte både kortsigtet og langsigtet.
  5. Giv information gradvist: Som ny i et firma er der mange nye informationer at forholde sig til. Der er nye lokaler, kolleger, opgaver, processer og lignende, og det er stort set umuligt at huske det hele. Derfor er det vigtigt at give en blød start ved at give de nye oplysninger i doser frem for på en gang.
  6. Husk onboardingen på længere sigt: Processen foregår ikke blot i den første måned af den nye medarbejders ansættelse. Nej faktisk viser undersøgelser, at der kan være tvivl om fra den nye ansatte i op til 6 måneder efter start på en ny arbejdsplads. Derfor må du ikke tabe vedkommende efter den første periode. Man snakker om fire kritiske perioder, som lægger fra kontrakten underskrives til start, den første dag og henholdsvis efter de første 30 og 90 dage. Overvej at afholde opfølgende samtaler nær kriseperioderne for at følge op på medarbejdens trivsel. 

Med disse 6 initiativer er du nu klar til at sikre en god start for dine nye medarbejdere. 

Seneste blogindlæg

Så læs mere herunder, eller kontakt os

Sådan gør du din virksomhed attraktiv for talenterne

I tidligere blogindlæg kunne du læse om, at der er mangel på hænder på arbejdsmarkedet. Det betyder, at de ansatte kan kræve mere af deres arbejdsgiver, og at der bliver skruet op for headhuntingen. Få her tips til, hvordan du holder på talenterne i din virksomhed....

Sådan rekrutterer du via de sociale medier

Har du endnu ikke udnyttet de mange fordele ved at rekruttere med SoMe? Så er det på tide! Læs her om, hvorfor din virksomhed aktivt skal bruge sociale platforme til at finde de bedste medarbejdere. Få også tips til, hvordan du kommer i gang. Hvorfor bruge sociale...

Sådan undgår du den dyre fejlansættelse

Det kan koste din virksomhed mellem 200.000 kr. til 500.000 kr. at ansætte den forkerte medarbejder. Alligevel ser vi det alt for ofte ske i det danske erhvervsliv. Kom uden om den dyre fejlansættelse ved at være opmærksom på dine egne fejl i rekrutteringen. Hvor...

Hvilke fordele får du som medlem af en a-kasse?

Hvis du mister dit job, træder din a-kasse ind og giver dig økonomisk støtte, indtil du igen finder arbejde. På den måde kan du komme på dagpenge frem for kontanthjælp, og det er der en række fordele ved. Læs mere om hvad a-kassen kan gøre for dig, lige her! Hvad er...

Hjælp, Corona stjal mit job! – Tips til den ledige

Corona-krisen har for flere danskere betydet, at de har mistet deres arbejde. Hvordan holder man humøret højt i sin jobsøgning, når verdenen gennemlever en pandemi? Læs med her og se flere tips til den ledige. Bare rolig, du er ikke alene At miste sit job kan føles...

Kontakt os her!