Hvis du mister dit job, træder din a-kasse ind og giver dig økonomisk støtte, indtil du igen finder arbejde. På den måde kan du komme på dagpenge frem for kontanthjælp, og det er der en række fordele ved. Læs mere om hvad a-kassen kan gøre for dig, lige her!

Hvad er en a-kasse?

Navnet a-kasse er en forkortelse for arbejdsløshedskasse, men du skal være medlem, før du går hen og mister dit job. Som medlem kan du nemlig modtage et fast månedligt beløb, kaldet dagpenge, hvis du bliver fyret eller siger op, til gengæld betaler du penge til a-kassen, når du er i arbejde.

Organisationerne modtager statsstøtte i bytte for deres arbejde, som sikrer folk mod arbejdsløshed. Den første a-kasse der fik støtte fra staten, blev oprettet tilbage i 1907. Før den tid var arbejdsløshedskasserne drevet udelukkende af medlemmerne, hvilket var problematisk i perioder, hvor for få personer var i job, for så slog pengene ikke til.

I dag supplerer staten a-kasserne, hvis der ikke er nok penge til at støtte alle de medlemmer, som har brug for det. Når du er på dagpenge, kan du ikke modtage kontanthjælp samtidig. Desuden er der også blevet overdraget en række af opgaver til arbejdsløshedskasserne, udover udbetalingen af dagpenge.

A-kasserne udbetaler også…

  • Feriedagpenge
  • Efterløn
  • Orlovsydelse til børnepasning

Yderligere varetager organisationen også opgaver som vejledningssamtaler, indberetning til jobcentrene og giver en ekstra indsats for at få ledige i arbejde igen. Til disse områder hjælper deres samarbejde med fagforeninger, AF og kommunerne. Alle har et fælles mål om at få de arbejdsløse hurtigt i en kvalificeret stilling.

Betal kontingent og optjen anciennitet

Dagpengene finansieres både af den kontingentet medlemmerne betaler og af arbejdsmarkedsbidraget. Alle lønmodtagere indbetaler arbejdsmarkedsbidrag, og den står for omkring 75% af det samlede beløb til dagpenge.

A-kassen kan minde lidt om en forsikring, men en stor forskel ligger i, at de ikke får profit for aktiviteterne, ligesom forsikringsselskaberne gør. Arbejdsløshedskasserne er private organisationer, hvor nogle har slået sig sammen for at stå stærkere mod arbejdsløshed. Derfor er der ikke et ensformigt service- og kvalitetsniveau a-kasserne i mellem, og der er stor forskel på, hvad du som medlem bliver tilbudt ved hver enkelt organisation. 

Standardkravet for at modtage dagpenge er, at man har været medlem i et år. Og her er det altså ligegyldigt, om man har skiftet a-kasse undervejs. Mange a-kasser kræver dog af deres medlemmer, at de har optjent anciennitet i to år, før de kan få udbetalt dagpenge. Det vil sige, at du skal have været medlem og betalt kontingent i to år, før du bliver arbejdsløs. Det kan altså være en god idé at melde dig ind, selvom du er i en sikker position.

Hvilken a-kasse kan du være medlem af?

For at åbne en a-kasse skal du være anerkendt af staten, da det er dem, der bestemmer, om du må udbetale dagpenge og andre ydelser. Der er i dag omkring 30 statsanerkendte a-kasser, og de er alle medlem af brancheorganisationen AK-Samvirke.

De fleste arbejdsløshedskasser er tilknyttet en fagforening, og der kan være rabatter at hente ift., hvor meget du skal betale i kontingent, hvis du vælger en a-kasse knyttet til din fagforening. Er du ikke medlem af nogen af delene, kan du med fordel spørge ind til, hvilke tilbud de kan give dig, hvis du melder dig ind i begge.

Hvis du bliver utilfreds med din a-kasse, kan du nemt skifte til en anden, der er bedre til at varetage dine behov. Du skal bare fortælle din nye a-kasse, hvor du var medlem før, og så klarer de udmeldelsen for dig.

Som studerende kan der være ekstra fordele at hente, så undersøg eventuelt, hvilke muligheder de specifikke a-kasser har for dig. Blandt andet tilbyder mange arbejdsløshedskasser, at du ikke skal betale kontingent, imens du er under uddannelse, og på den måde kan du altså nemt optjene anciennitet. 

Inde på Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings hjemmeside kan du se en oversigt over de danske a-kasser.