Bliv klogere på ferieloven

Ferieloven

Nuværende ferielov

Den 1. september 2020 overgik vi i Danmark til den nye ferielov, hvor der ikke længere var tale om forskudt ferie, men derimod samtidighedsferie. Helt konkret vil det sige, at lønmodtageren fik muligheden for at afvikle sin ferie samtidig med den optjenes.

Medarbejdere optjener 2,08 feriedage pr. måned, og denne ferie kan afholdes allerede måneden efter, fremfor at lønmodtageren skal vente til maj året efter. Eksempelvis kan den ferie der optjenes i august allerede komme til gavn i september samme år, hvor lønmodtageren er berettiget til at holde disse dage fri med betaling.

Dermed ikke sagt at ferien nødvendigvis skal afholdes umiddelbart efter, at den er blevet optjent. Lønmodtageren kan bruge sin optjente ferie i 16 måneder. Denne periode beskrives som ferieafholdelsesperioden.

Tidligere ferielov (2019)

I Danmark kørte man i mange år med det, der kaldes forskudt ferie. Det vil sige, at lønmodtageren optjener ferie fra d. 1. januar til d. 31. december, men ikke kan afholde ferien i samme periode. Dengang kunne man nemlig først bruge sin ferie fra d. 1. maj til d. 30. april året efter.

Ovenstående regler betød, at lønmodtagerne ikke kunne holde betalt ferie med det samme, og i nogle tilfælde kunne der gå op til 16 måneder fra ferien blev optjent, til den kunne afholdes.

Helt konkret betød det, at mange nye på arbejdsmarkedet skulle vente længe på at kunne holde deres optjente ferie. De ændringer der kom i ferieloven, skulle derfor sikre, at også nye på arbejdsmarkedet kunne holde betalt ferie fra start.

Hvorfor blev ferieloven ændret?

De nye regler sikrede, at nyuddannede også kunne få løn under ferie, fra de starter på arbejdsmarkedet. Hertil kommer sig, at udenlandske arbejdere har samme mulighed, hvis de er ansat i en dansk virksomhed.

Ydermere skete ændringerne i ferieloven for at leve op til EU-reglerne, der dikterer, at alle skal have ret til 4 ugers betalt ferie årligt. Det havde de nye medlemmer på arbejdsmarkedet ikke ifølge den gamle ferielov, fordi de først skulle optjene ferie.

Hvilken overgangsordning var der?

Overgangsordningen trådte allerede i kraft fra d. 1. september 2019 og betød, at den feriegodtgørelse, der blev opsparet i perioden herfra til d. 31. august 2020, blev hensat i en fond eller opbevaret i virksomheden, som medarbejderen er ansat i.

Pengene får lønmodtageren først at se, når vedkommende kommer i folkepensionsalderen, medmindre andet besluttes i mellemtiden. Hvor end feriegodtgørelsen bliver bevaret, vil den blive forrentet og udbetalt automatisk, når medarbejderen forlader arbejdsmarkedet. 

Ordningen her synes måske lidt bagvendt, men den skulle sikre det mest smidige overgangsforløb. Hvis ikke man havde ovenstående overgang, ville lønmodtageren, det første år af den nye ferielov, have op til to års betalt ferie. Dette skyldes, at man via den gamle ordning ville have optjent ferie, som endnu ikke ville være afholdt, og at man tilligemed ville optjene mere ferie, der kan afholdes samtidig.

Det lyder måske meget appellerende for lønmodtageren, men hvis samfundet og arbejdsgiverne skulle udbetale op til 10 ugers ferie på et år, ville det have store konsekvenser for økonomien og virksomhedernes likviditet.