Endelig sker det! Danmark åbner lige så stille op for fysisk fremmøde på arbejdet. Men efter lang tid med hjemmekontor kan det føles overvældende og skræmmende at komme tilbage på arbejdspladsen. Her får du som leder råd til, hvordan du håndterer overgangen fra zoom-møder til en hverdag tilbage på kontoret.

Tilbyd tryghed

Det er i høj grad virksomhedens ansvar at hjælpe medarbejderne tilbage i den delvise genåbning. Det kræver først og fremmest trygge rammer, hvor der er rum til at udtrykke sine bekymringer og behov. Som leder vil du møde nye ledelsesopgaver, hvor du både står i en tryghedsskabende position samt skal lægge klare linjer og gode arbejdsrutiner.

I takt med at flere og flere medarbejdere kan vende tilbage til de tidligere rammer, vil nogle tilpasse sig hjemkomsten hurtigt, mens andre har brug for mere tid til at indstille sig både fysisk og mentalt. Du står overfor at skulle lede ansatte, der i nedlukningen har haft vidt forskellige arbejdssituationer derhjemme. Det kan du bedst imødekomme med en meget individuel ledelsesstil, der tager udgangspunkt i den enkelte medarbejder og situation.

Efter nedlukningen er der opstået nye behov, hvilket gør, at det kan være en fordel at gennemgå virksomhedens retningslinjer. Her kan det være rent praktiske ting som fx afstand, rengøring, indretning og antal personer, der er på tale, men det kan lige så vel være løbende information, der får medarbejderne til at føle sig trygge.

Tryghedsskabende elementer er at…

  • Du kommunikerer åbent med dine medarbejdere og fortæller om både de ting, du ved og det, der endnu er uvist. Giv den information du har ofte og sørg for stadig at snakke med dine medarbejdere individuelt, hvor du følger op på deres trivsel
  • Du bevarer roen. Også selvom retningslinjerne ændrer sig fra tid til anden, er det vigtigt, at du viser, der er styr på det
  • Du tager ansvar og viser hvilken vej, medarbejderne skal gå. Det betyder, at du laver klare forventninger og hjælp til løbende prioritering

Tilbyd åbenhed og overblik

I den delvise, og senere hele, genåbning, kan være mange spørgsmål og tvivl, derfor kræver det af dig, at du som leder er tilgængelig og til stede. Dine medarbejdere skal vide, at de kan regne med dig. Det kan være nødvendigt med mere feedback fra dig, end du ellers har haft for vane at give. 

Som leder er det dig, der skal bevare overblikket over en ellers uoverskuelig situation. Det kan være svært, men du må forsøge at have øje for helheden, frem for at dykke ned i mindre og konkrete opgaver. Dine medarbejdere har brug for god struktur – her kan det være en god idé at vende ting som mål, retning og visioner med dem igen.

Vær god mod dig selv

Det er ikke altid nemt, at være den som skal træde op på stigen og holde overblikket, og derfor skal du huske dig selv. Du skal være opmærksom på dine egne ressourcer og grænser. Det gør du blandt ved at bruge dine kolleger til at:

  • rådføre med
  • spare med
  • dele dine oplevelser med

Giv tid til at lave egne refleksioner, så du finder den ledelsesvej, som passer bedst i den her uvante situation. Desuden skal du udnytte, hvis du har muligheden for at uddelegerer nogle af dine opgaver, så du har bedre tid til at være en god leder.

Giv plads til det sociale

En del af dine medarbejdere vil have savnet det sociale fællesskab på kontoret, og derfor er det vigtigt, at du giver tid til snak ved vandkøleren. For hvis du ikke nurser det behov, som er blevet grufuldt understimuleret den seneste tid, kan det ramme produktiviteten.

Forvent ikke at dine medarbejdere kommer tilbage og yder 100%, for det er ikke en ferie de er vendt hjem fra. Med velment opmærksomhed og kommunikation vil de finde vej tilbage fysisk på arbejdspladsen.