Første indlæg i vores miniserie vedrørende et godt arbejdsmiljø handler om at forbedre arbejdsglæden for dine medarbejdere. Når dine ansatte kan lide at gå på arbejde, kommer det nemlig ikke kun dem til gode, men det afspejles faktisk direkte på bundlinjen. Læs mere om hvad du kan gøre som arbejdsgiver lige her!

Hvorfor er en høj arbejdsglæde vigtig for firmaet?

Undersøgelser viser, at de medarbejdere som oplever stor arbejdsglæde er mere produktive, kreative, serviceorienterede samt har en bedre evne til at arbejde konstruktivt med problemstillinger. Det viser forskning fra det Nationale Forskningscenter for Arbejdsglæde (NFA). 

Desuden kan man også måle et lavere sygefravær hos de ansatte, der føler sig glade på arbejdet. Det er blandt andet høj tillid, retfærdighed og høj social kapital, der øger glæden internt. Når man snakker om social kapital, er det især følgende begreber, som det dækker over:

 • Samarbejdsevne
 • Tillid
 • Retfærdighed
 • De sociale relationer

På samme måde som man kan se den høje arbejdsglæde i organisationens resultat, kan man omvendt også aflæse, hvis det modsatte er tilfældet. I Danmark har vi en international konkurrencefordel, da følelsen af tillid og retfærdighed ses oftere end i mange andre lande. Og det bør du som leder for en dansk organisation pleje og udnytte, for det giver et målbart bedre resultat økonomisk.

 

1. Lyt og vær til stede

Som leder er noget af det vigtigste, du kan gøre, at lytte til de ansatte – og ikke bare med et halvt øre. Når du slår luttelapperne ud, kan du tage mange konflikter i opløbet, fordi du er til stede i, hvad der foregår på arbejdspladsen.

Selvom man kan argumentere for, at det er voksne mennesker, det drejer sig om, må din pædagogiske side i spil, og du må til tider mægle mellem medarbejdere for at undgå konfliktoptrapning. Her er tricket, at du ikke tager parti og kommer frem til en retfærdig løsning, som begge parter kan være nogenlunde tilfredse med.

Den gode leder lytter desuden til medarbejderens problemer, uanset om det tager udgangspunkt på arbejdspladsen eller i hjemmet. Hvis der er noget, som trykker kan det nemlig påvirke arbejdsglæden, og så er det bedre at få det ud af verdenen eller som minimum snakke om det.

På den måde kan du undgå mange større og mindre konflikter, og i samme omgang de efterfølgende problemer og omkostninger der er forbundet hertil.

lyt til din medarbejder

 

2. Giv dine medarbejdere indflydelse

Danmark er en af de lande, som giver deres ansatte mest indflydelse på jobbet, og det bidrager til højere arbejdsglæde. Når vi snakker om indflydelse, handler det i denne sammenhæng meget om, hvordan og hvornår man løser sine opgaver. Dertil kommer sig hvilke arbejdsopgaver, og hvem det er i fællesskab med.

At give dine medarbejdere medbestemmelse og fleksibilitet i forhold til ovenstående øger arbejdsglæden og trivslen på samme tid med, at du mindsker risikoen for stress og sygdomsniveauet falder.

Når dine ansatte kan træffe deres egne beslutninger og har god fleksibilitet på jobbet, bliver det nemmere for dem at få familieliv og arbejde til at passe sammen. Med større indflydelse kommer bedre trivsel, fordi man oplever den større selvbestemmelse som tillid. På den måde er de fleste også mere motiverede til at give mere af sig selv og måske træde til, når det brænder på.

Det bedste, du som leder kan gøre, er at anerkende og værdsætte dine medarbejders meninger samt tage deres idéer alvorligt. I praksis betyder det, at du involverer dine ansatte og opfordrer folk til at dele deres mening i modsætning til at diktere opgaver og strenge deadlines. Giv i stedet valgmuligheder så der er mulighed for at påvirke egen arbejdsdag og inviter dem til at tage del i beslutningerne.

giv din medarbejder indflydelse

 

3. Styrk de interne relationer via brobyggende kommunikation

For at sikre høj arbejdsglæde er det vigtigt, at medarbejderne har gode samarbejdsevner. Det falder desværre ikke altid folk lige naturligt at arbejde sammen, og det kan påvirke den sociale kapital negativt. Derfor er det vigtigt at opnå god team spirit, så dine ansatte kan være fælles om at løse opgaverne. Men hvordan styrker man folks samarbejdsevner?

Nøglepunktet er i denne sammenhæng at skabe en brobyggende kommunikation, hvor der er fokus på hinandens potentiale og styrker. Dette realiseres ved at ændre den måde vi har lært at diskutere på. Som regel ligger fokus på at spotte hullerne i modpartens argumentation, og der kan være en tendens til at spejde efter uenigheder, hvilket ikke gavner, hvis målet er at skabe tillid og arbejde sammen.

Som leder bør du implementere en kultur, hvor man trods modstridende holdninger, aktivt og anerkendende hører, hvad ens kollega har at sige. Hvis du oplever, at dine holdninger og idéer bliver taget imod med et åbent sind og god attitude, er du nemlig selv mere tilbøjelig til at lytte til andres tiltag, og på den måde er det langt mere givende for den sociale relation.

Du kan eksempelvis opfordre dine medarbejdere til at stille følgende spørgsmål, hvis de er uenige i en kollegas synspunkt:

 • Vil du uddybe det?
 • Kan du komme med et konkret eksempel?
 • Hvordan ser du det udført i praksis?

Når du viser interesse for og udforsker en kollegas synspunkt, opbygges der tillid hvilket ofte ligger til grund for et godt samarbejde. Kunsten er at lytte for at forstå i modsætning til at lytte for at svare.

At have en brobyggende kommunikation betyder ikke, at man altid er enig, eller at man skal tilbageholde sine synspunkter, for de faglige uenigheder er det, der skaber de mest kvalificerede løsninger. Det er derimod måden, hvorpå man kommunikerer, som er afgørende for, at man kan styrke de interne relationer.

god kommunikation er nøglen

 

4. Lad ikke én giftig medarbejder påvirke den samlede præstation

Det kræver blot én skadelig medarbejder, før arbejdspladsen lider under det, og man kan mærke det direkte på økonomien. Dårlig opførsel smitter til andre ansatte. Et studie fra Harvard viser, at andre fra samme gruppe har større hang til ligeledes at udvise giftig opførsel, hvis en giftig medarbejder slutter sig til teamet.

Det kommer til udtryk ved, at folk for eksempel bagtaler hinanden eller nedgøre kolleger. I øvrigt måles det, at produktiviteten falder hos alle de kolleger, der er omkring medarbejderen med negativ adfærd.

Det er denne type af ansatte, der faktisk får deres kolleger til at sige op hurtigere og oftere. Det skaber hyppig udskiftning, og heraf skal du gang på gang finansiere oplæring. Ifølge et Harvard studie kan man som organisation spare 12.489$, eller det der svarer til 85.000 kr., hvis man undgår at ansætte en sådan person.

Lær at identificere de rådne æbler

Typisk er der tale om en person, som deltager i opførsel, der skader virksomhedens ejendom eller mennesker. Men det er ikke altid lige nemt at identificere giftige medarbejdere, hvis man ikke ved, hvad man skal kigge efter. Du kan med fordel holde øje med følgende indikatorer fra medarbejdere:

 • Tyveri og bedrag
 • Mobning
 • Voldelig adfærd
 • Chikane

Hvis du opdager, at der er sådan en type i din organisation, bør du hurtigst muligt slå ned på den negative adfærd, og overveje om vedkommende stadig fortjener en plads i virksomheden. 

den dårlige medarbejder

En af grundene til at denne type medarbejder kan blive i organisationen er, at de ofte er mere produktive end andre ansatte, og grundet deres effektivitet får de ofte lov at blive i virksomheden længe. Du bliver derfor nødt til at kigge på de giftige medarbejdere med kritiske øjne og træffe en beslutning, der gavner alle.