Efter mange år i samme job kan du naturligt komme til at overveje et branche- eller karriereskift. Det kan godt være en god løsning for dig, som trænger til nye rammer, udfordringer og fornyet arbejdsglæde, men det kan virke skræmmende med sådan et spring. Derfor kan du her læse om de nødvendige overvejelser og få gode råd med på vejen, hvis du overvejer at skifte arbejde.

1. Bliv bevidst om hvad du vil

Før du kan træffe et valg om, hvad der skal ske i dit arbejdsliv, skal du blive klar over, hvad det egentlig er, du vil. Der er for eksempel forskel på, om du vil lave et brancheskift eller et karriereskift.

Når du skifter branche, behøver du ikke nødvendigvis at skifte jobfunktion. Det vil sige, at du kan bruge de kompetencer, som du allerede har tilegnet dig, men i andre sammenhænge. Skifter du karriere, kan du blive i samme branche, men have en anden jobfunktion. Selvfølgelig kan du vælge at skifte både branche og karriere, men for at lette skiftet kan det i første omgang være en fordel at holde dig til en af delene, da du så vil have en velkendt platform at arbejde ud fra.

Jo længere væk du er fra den branche, du gerne vil skifte over til, jo flere skridt vil der være i din proces. I din jobsøgning skal du holde øje med, hvilke stillinger der kan bringe dig videre dit endelige mål. 

Desuden kan du overveje skiftet mellem at arbejde for det offentlige og private. I de fleste tilfælde vil forskellene ikke være så betydelige, men potentielt ligge ved arbejdsforhold i forhold til overenskomster.

2. Læg en strategi

Hvis du er fastlåst på et brancheskift, er det en god idé at lægge en plan for, hvordan du kommer i mål. 

Gør dig blandt andet overvejelser om, hvorfor du vil skifte branche, og hvad dette skift skal føre med sig. I denne process bliver du måske opmærksom på, hvilken strategi der kan hjælpe dig.

Du kan blandt andet have fokus på…

  • Hvad du kan byde ind med af faglige, sociale og personlige kompetencer, som du har tilegnet dig i din tidligere stilling, men som ligeså vel kan være til gavn i en anden branche. Det kan give dig en fordel i din jobsøgning, da din profil måske adskiller sig fra andre kandidater, der i forvejen kommer fra branchen.
  • Undersøg hvad branchen har brug for, og hvordan du bedst muligt imødekommer disse behov.
  • Udtænk en gameplan, hvor du sørger for, at hvert skridt du tager, bringer dig tættere på den nye branche. Her er det igen en fordel at udnytte de kompetencer, du allerede har, for at søge stillinger som passer til dig – også selvom arbejdsgiveren måske ikke ved det endnu. Brug dine kvalifikationer, samtidig med at du tilegner dig ny viden, som bringer dig tættere på målet.

Gennem dit arbejdsliv har du helt sikkert skabt et netværk, som kender dig, og ved hvad du står for. Selvom de måske ikke er indenfor den branche, du vil skifte til, kan de stå inde for dig og sende dig videre til nogen, som kender nogen, der kender nogen. Vær derfor ikke bleg for at række ud og lade dit netværk vide, hvad dine planer er.

3. Bevidst inkompetence

Hvis du har været mange år i samme job, kan det nok føles som lidt af en omvæltning at være ny igen. Og positionen som ny i branchen og feltet er altså uundgåelig, hvis du skifter branche. Du kommer til at tilegne dig en masse ny viden, men det tager tid, før du er ordentligt inde i tingene, og lige så frustrerende som det kan være, lige så sjovt og udfordrende er det samtidigt – hvis du er indstillet på det. Tænk på hvad det kræver af dig at lave et brancheskift.

Selvom du sikkert har mange års erfaring fra arbejdsmarkedet, vil et ryk til en ny branche byde på nye problemstillinger, som du måske ikke har mødt før. Det vil være lærerigt at starte et nyt sted, men det kan også være hårdt at være ny igen.

Derfor kan det være en fordel at overveje, hvor du kommer til kort i den nye branche, så du i det mindste bliver bevidst om, hvilke områder du skal lære mere om. Der kan dog også være ting, som du slet ikke ved, at du ikke ved noget om endnu. Men frygt ej, det skal nok komme. 

4. Efteruddannelse

Hvis du drømmer om en branche eller karriere, der ligger meget langt fra din nuværende, kan det være en idé at tage en efteruddannelse. Efteruddannelse kan se ud på mange måder, og valget heraf afhænger meget af, hvad du ønsker at opnå.

Du kan eksempelvis tage:

  • En videregående uddannelse
  • Et eller flere kurser
  • Aftenskole


Efter- og videreuddannelse kan give dig nye værktøjer og kompetencer, som vil være til gavn, i den branche du søger hen mod. Hvis du er ledig, kan du eventuelt kontakte din a-kasse eller jobcenteret, for at høre hvilke muligheder der er for dig indenfor uddannelse kombineret med dagpengeret. Nogle personer har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse. Dertil kommer sig virksomhedspraktik eller job med løntilskud. 

5. Brug Cooljobs i dit brancheskift

Kigger du på brancheskift, men føler at det er umuligt at nå derhen alene? Så kan du med fordel kontakte Cooljobs! Vores dygtige konsulenter har et bredt netværk indenfor mange brancher og kan matche dine kompetencer med virksomheder i mangel på arbejdskraft.

Hvis du endnu ikke er sikker på, hvilken branche eller karriere du vil ende i, kan du prøve dig frem med enten vikariater eller Try and Hire forløb. Som vikar kan du prøve mange forskellige jobs på kort tid for rigtigt at teste vandene. Try and Hire tilbyder en stilling, hvor du og arbejdsgiveren kan se hinanden an, før i underskriver en endelig kontrakt. Læs mere her.

Fortæl Cooljobs, at du søger nye muligheder, så vi kan kontakte dig, når der dukker en ledig stilling op, som passer til dine krav. Du kan uploade dit CV direkte i vores database eller ringe ind og få en snak.